Phương thức thanh toán

Có 3 Hình thức thanh toán :

1 - Chuyển Khoản Ngân Hàng cho chúng tôi

2- Thanh toán khi nhận hàng

3- Thanh toán qua MOMO