Chính sách giao hàng

Hiện tại chúng tôi sau khi nhận được thông tin đơn hàng sẽ gọi điện cho quý khách để xác nhận và thông báo quý khách về phí vận chuyển . Chúng tôi xin cảm ơn !